Nyheter

Etter årsmøte ble styret i Sportsklubben som følger: Leder: Svein Arild Rud, Nestleder: Tone Bjeglerud Sandberg, Kasserer: Stine Frøslid, Sekretær: Nina Henrikhaugen, Styremedlem: Tommy Furuseth-Jacobsen og Styremedlem: Espen Sæther Haugerud. Det sportslige ellers består av: Sportslig leder: Geir Sandberg. Trener: Lars Ivar Brandvold og Hjelpetrener: Pål Kristoffer Brandvold.
Koronasesongen 2020 besto av lite sportslig aktivitet, selv om vi trente to ganger i uka på Ringen Stadion i sommer. Ingen seriekamper og bare noen få treningskamper ble spilt. Vi fikk et solid overskudd, noe som selvsagt gjør godt i klubbkassa. Vi håper nå på at helsemyndighetene og politikere gir startsignal for en høstsesong i 2021.
Sportsklubben halverer også denne sesongen treningsavgiften, grunnet covid 19 situasjonen. Den koster dermed 750.- norske kroner.