Nyheter

Dokka Sportsklubb holder årsmøte fredag 23.04. klokka 19:00. Grunnet -Covid 19 problematikken- blir det påmelding til Geir Sandberg sms mob.tlf. 47284239. Hvis det ikke blir for mange påmeldinger blir årsmøte avholdt på Røde Kors lokalene. Saker til årsmøtet må være styret i hende en uke før. Velkommen!