Nyheter

Våre fotballnaboer i NLI fotball og styret i Dokka Sportsklubb har som alle vet brukt høsten til å prøve stiftelsen av Land FK. Vi hadde siste møte før jul på mandag og resultatet ble at det ikke blir noe Land FK for sesongen 2010. Dette er selvsagt beklagelig, men vi håper å komme i mål til sesongen 2011. Interimstyrets leder Odd Inge Sanden vil blant annet fortsette jobbingen med et besøk i Valdres FK. Dette selvsagt for å samle inn erfaringer for vårt arbeid.